Tulenkesyttäjät

Blogi

Ajankohtaista

8.11.2022

Mitä taloyhtiön suojelujohtajan tai turvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu?

Oletko lupautunut taloyhtiösi suojelujohtajaksi tai turvallisuusvastaavaksi? Onneksi olkoon, olet ottanut vastaan tärkeän ja mielenkiintoisen tehtävän! Jäikö tehtävää vastaanottaessa kuitenkin hieman epäselväksi se, mitä tehtävään kuuluu? Älä huoli, et ole asian kanssa yksin.

Suojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, turvallisuusvastaava, turvallisuustiimin jäsen, onnettomuuksien torjunnan suurmestari… Monet taloyhtiöt nimeävät asukkaistaan turvallisuushenkilöstöä, mikä onkin erittäin suositeltavaa. Moni kuitenkin päätyy ottamaan tehtävän vastaan ilman täysin selvää kuvaa siitä, mihin tuli lupautuneeksi. Kuuluuko tehtäviisi riskienarvioinnin tekeminen ja pelastussuunnitelman laatiminen ja ylläpito? Odotetaanko sinun suunnittelevan turvallisuusviestintää, järjestävän turvallisuuskävelyitä tai muuten valvovan turvallisuusmääräysten noudattamista? Entä kenen tehtäviin kuuluu varmistaa, että väestönsuojan huollot ja tarkastukset tulevat hoidetuksi ajallaan?

Mahdollisia tehtäviä on pitkä lista, ja muun muassa mikä tahansa edellä mainituista tehtävistä voi kuulua turvallisuusvastaavalle. Tehtävänkuvasta kannattaakin keskustella ja sopia riittävän tarkasti, sillä mitään yhtä tiettyä tehtävälistaa ei ole olemassa. Hallitus saattaa itse hoitaa osan tehtävistä ja usein osa on sovittu isännöitsijän tai huoltoyhtiön hoidettavaksi. Tehtävänkuvan
pitäisi määräytyä taloyhtiön tarpeiden mukaan.

Tehtävien lailla myös vastuukysymykset jäävät usein epäselviksi ja saattavat mietityttää. Pelastuslain mukaisten tehtävien osalta juridinen vastuu turvallisuudesta huolehtimisesta lankeaa pääasiassa rakennuksen omistajalle ja haltijalle – taloyhtiöissä siis taloyhtiön hallitukselle (myös asukkailla ja mahdollisilla toiminnanharjoittajilla on toki omat tietyt velvollisuutensa). Apunaan hallitus voi halutessaan käyttää erikseen nimettyä turvallisuushenkilöstöä*. Tällöinkin hallituksella on kuitenkin vastuu valvoa, että tehtävät tulevat hoidetuksi, ja viime kädessä hallitus vastaa laiminlyönneistä.

*Vuoden 2003 pelastusasetuksessa oli vielä määrätty, että pelastussuunnitelman on sisällettävä selvitys turvallisuushenkilöstöstä sekä sen varaamisesta ja perehdytyksestä. Nykyisessä pelastuslaissa tai -asetuksessa tällaista vaatimusta ei enää ole.

5 vinkkiä uudelle suojelujohtajalle / turvallisuusvastaavalle

1. Sovi tehtävistä selvästi
Varmista, että olet sopinut taloyhtiön hallituksen kanssa riittävän selvästi siitä, mitä tehtäviisi kuuluu. Aina hallituksen jäsenille itselleenkään ei ole täysin selvää, mitä kaikkea taloyhtiön turvallisuuden hoitamiseen sisältyy. Voi siis hyvin olla, että pienen perehtymisen jälkeen voit itsekin ehdottaa, mitä käytännön tehtäviä otat hoitaaksesi.

2. Hanki tietoa ja kouluttaudu
Hanki tietoa taloyhtiöitä koskevista velvoitteista ja siitä, mitä turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Hyviä tietolähteitä on paljon, mutta ole erityisesti nettilähteiden kanssa tarkkana siitä, että tieto on ajantasaista ja luotettavaa. Harmillisesti erilaisiin onnettomuuksien liittyvä tieto ja ohjeet ovat usein hieman hajallaan ja
tietoa saattaa joutua etsimään monista eri lähteistä. Taloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarkoitetuissa koulutuksissa asioita käsitellään yleensä monesta eri näkökulmasta ja säästyt siltä, että joutuisit kokoamaan tarvitsemasi tietopaketin itse.

3. Käytä asiantuntijoita apuna tarpeen mukaan
Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, eikä päätään hakata loputtomasti seinään hankalan paikan edessä. Tutustu muun
muassa Tulenkesyttäjien taloyhtiön turvallisuuden vuosikalenteriin, joka on suunniteltu helpottamaan
turvallisuusvastaavaa tehtäviensä hoidossa.

4. Pidä taloyhtiön hallitus ajan tasalla ja osallista myös muut asukkaat
Vaikka apuna voi käyttää asiantuntijoita, on tärkein yhteistyökumppanisi taloyhtiön hallitus ja muut asukaat. Taloyhtiön hallitus – joka viime kädessä on vastuullinen turvallisuudesta – on syytä pitää jatkuvasti tietoisena tekemistäsi
suunnitelmista, toimenpiteistä ja havainnoista. Toisaalta asukkaat ovat tärkein ”asiakkaasi”, joiden turvallisuuden eteen työtä tehdään ja joilta saatavat tiedot ovat arvokkaita muun muassa riskienarviointia tehdessä.

5. Ryhdy rohkeasti toimeen!
Turvallisuustyö on arvokasta ja merkityksellistä työtä. Sen avulla voidaan estää vaaratilanteita ja onnettomuuksia syntymästä, vähentää vahinkoja ja jopa pelastaa henkiä. Älä siis epäröi ryhtyä toimeen turvallisuuden edistämiseksi.