Tulenkesyttäjät

Tietosuojaseloste

Tietojesi käsittelyn periaatteet

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakasrekisteriä, jota käytetään markkinoinnin toteuttamiseen ja asiakassuhteiden
hoitoon. Seloste on laadittu 31.10.2022.

 

Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitavan henkilön yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii tmi visio tamtam ja rekisterin hoitajana Tanja Mannila. Rekisterin hoitajaan
saat yhteyden puhelimitse +358 50 337 2772 tai lähettämällä sähköpostia info@tulenkesyttajat.fi.

 

Miten henkilötietoja kerätään?

Tietojasi kertyy rekisteriin, kun täytät nettisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen, tai otat yhteyttä
yritykseen (henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kanavien kautta) ja
luovutat tietojasi tällaisen yhteydenpidon yhteydessä.

 

Mihin tietojen kerääminen perustuu?

Tietojen käsittely perustuu

 • suostumukseen, kun luovutat tietojasi yhteydenpitoa varten tai ilmoitat haluavasti vastaanottaa
  yrityksen markkinointiviestejä
 • sopimukseen, kun tilaat yrityksen tuotteita tai palveluita, ja tietojen käsittely on tarpeellista
  sopimuksen toimeenpanemiseksi (mm. tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi ja laskutuksen
  hoitamiseksi)
 • rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, kun tietojasi käytetään suoramarkkinointiin aiemman
  ostohistoriasi perusteella.

 

Mitä tietoja rekisteriin kerätään ja miksi?

Yhteydenottolomakkeella tai muun yhteydenottosi yhteydessä kerätään nimesi, puhelinnumerosi,
sähköpostiosoitteesi, roolisi edustamassasi organisaatiossa, edustamasi organisaatiosi nimi ja sen
yhteystiedot, yhteydenottosi syy sekä muut mahdolliset itse tarjoamasi tiedot. Tiedot ovat tarpeellisia

 •  keskinäisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi
 • tarpeisiisi parhaiten sopivien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi.


Toimeksiantosopimuksia varten laadittaessa kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi sopimuksen

osapuolena olevan yksityisasiakkaan henkilötunnus tai oikeushenkilön y-tunnus sopimuksen osapuolen
yksilöintiä sekä laskutusta varten. Tietoja kerätään tarvittaessa myös julkisista lähteistä, kuten
yritysten nettisivuilta ja yritysrekistereistä (esimerkiksi YTJ ja PRH).

 

Kenelle tietojasi luovutetaan?

Erillisellä suostumuksellasi tietojasi (esim. yhteystietosi) voidaan luovuttaa yrityksen
yhteistyökumppaneille, jotta he voivat olla yhteydessä sinuun tarjotakseen asiantuntemustaan,
tuotteitaan tai palveluitaan. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan ilmoitus-
/luovutusvelvollisuuden takia.
Tietojasi ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Kauanko tietoja säilytetään?

Tietosi poistetaan rekisteristä, kun ne eivät enää ole tarpeellisia (esimerkiksi kun tarve yhteydenpidolle
on päättynyt). Voit tietyissä tapauksissa pyytää tietojesi poistamista rekisteristä myös itse (ks. kohta
Oikeutesi). Tiedot poistetaan joko kokonaan tai ne anonymisoidaan (yksilöivät tiedot poistetaan) siten,
ettei yksittäistä henkilöä ole enää mahdollista tunnistaa.
Toimeksiantosopimuksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään pääsääntöisesti viiden vuoden ajan sen
kalenterivuoden lopusta, jona toimeksiantosopimus on päättynyt, tai niin kauan kuin se on tarpeellista
toimeksiantoon liittyvien vastuukysymysten näkökulmasta. Kirjanpitoaineistoon sisältyviä asiakirjoja
(kuten myyntilaskut, joihin saattaa sisältyä henkilötietoja) säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuuden
vuoden ajan sen kalenterivuoden lopusta, jona aineisto on syntynyt.

 

Oikeutesi

Ottamalla yhteyttä rekisterin hoitajaan (yhteystiedot selosteen alussa), voit

 • pyytää omat tietosi tarkistettavaksi
 • pyytää rekisterissä olevien puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaamista
 • vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä (suoramarkkinointia). Voit myös
  peruuttaa itse antamasi suostumuksen markkinointiviestien vastaanottamiseen.
 • pyytää, että tietosi poistetaan rekisteristä kokonaan. Tämä on mahdollista esimerkiksi
  tapauksessa, jossa haluat perua suostumuksesi markkinointiviestien vastaanottamiseen, eikä
  tietojen käsittelyyn ole olemassa muuta perustetta (esimerkiksi tuotetilausta tai
  toimeksiantosopimusta).

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos
katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
Olethan kuitenkin ensin yhteydessä suoraan rekisterin hoitajaan, jotta asia voidaan pyrkiä
ratkaisemaan.